Vårdnadsintyg

« Back to Glossary Index

Handling som intygar vem som är vårdare av dödsboet, dvs är den som har hand om dödsbo-ets angelägenheter. I första hand krävs vårdnadsintyg av Posten för att den som har hand om en avliden persons bo skall kunna kvittera ut postförsändelser, pensionsanvisningar eller postgiroutbetalningskort.

« Tillbaka till ordlistan